Podjetje

Podjetje Genelitik d. o. o. je visokotehnološko slovensko podjetje, ki ponuja inovativne storitve s področja genetike za posameznika. Podjetje je bilo izbrano med 30 najboljših slovenskih inovacij za leto 2008 na Slovenskem forumu inovacij, prejelo prestižno mednarodno priznanje »Hidden Champion« združenja evropskih poslovnih šol CEEMAN in številna druga priznanja.

Napredne storitve podjetja so rezultat sodelovanja s priznanimi institucijami in posamezniki, temeljijo pa na raziskavah in dognanjih strokovnjakov iz celega sveta. Mreža partnerjev sestoji iz številnih priznanih in uspešnih podjetij. Podjetje med drugim uspešno sodeluje s podjetjem Neocelica, prvim slovenskim podjetjem na področju shranjevanja matičnih celic, družbo Medis in blagovno znamko Ekolostrum, podjetjem Omega, ki deluje na področju kemijske analitike in molekularne biologije in s Termami Krka, enim vodilnih turističnih podjetij v Sloveniji.

Storitve podjetja so združene pod blagovno znamko LifeGenetics. Koncept LifeGenetics zagovarja strokovno in uporabniku prijazno iskanje optimalnih rešitev za zdrav način prehranjevanja in kakovosten življenjski slog. Kompleksne analize in znanstvena dognanja so pretvorjena v razumljiv in uporaben akcijski načrt priporočil, ki posamezniku pomaga razumeti posebnosti, zapisane v njegovih genih.

 

Poslanstvo

Kombinacija znanj s področja biotehnologij in genetike nam omogoča spoznavanje človekovega jedra, v katerem so zapisane mnoge informacije, ki jih lahko posameznik izkoristi sebi v prid. Z naprednimi raziskavami in spremljanjem inovacij posamezniku omogočamo odkrivanje samega sebe in spoznavanje svojega telesa, saj je skrb za dobrobit človeka naše osrednje vodilo.

Vizija

Naša vizija je v naslednjih petih letih postati vodilno podjetje v Evropi na področju preventive in zdravega načina življenja s pomočjo biotehnologij. To bomo dosegli s celovito ponudbo storitev in izdelkov, namenjenih spoznavanju posameznikove genetske zasnove in izboljševanju prehranjevalnih navad in življenjskega sloga.

Vrednote

Strokovnost
Skrbimo za strokoven pristop do dela in sodelujemo z najboljšimi slovenskimi strokovnjaki na področju genetike.

Kakovost
Stremimo k odličnosti storitev in zadovoljstvu naših kupcev.

Naprednost
Naše storitve razvijamo z visoko stopnjo inovativnosti, spremljamo svetovne trende in aktivno iščemo nove rešitve.

Etičnost
Prisegamo na odgovornost in etično ravnanje pri snovanju novih storitev ter izdelavi personaliziranih priporočil.

 

Skrb za zaposlene

»Zaposlenim omogočamo poslovno, profesionalno in osebno rast«

Zadovoljstvo zaposlenih je eden ključnih pogojev za dobro, kakovostno in uspešno delovanje podjetja. Prepričani smo, da nam vlaganje v znanje in razvoj naših zaposlenih prineseta največjo dodano vrednost, saj so zaposleni tisti, ki dolgoročno omogočajo in spodbujajo rast podjetja in blagovne znamke LifeGenetics.

Skrbimo za dobro informiranost, izobraževanje in splošno počutje zaposlenih. Vzpostavili smo organizacijsko kulturo, ki spodbuja samoiniciativnost ter inovativnost zaposlenih in jim omogoča soustvarjanje blagovne znamke LifeGenetics.

Skupaj z zaposlenimi vzdržujemo učinkovito in odgovorno delovno okolje, ki podpira timsko delo in nagrajuje uspešne posameznike.

Verjamemo v splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Pri delu dajemo enake možnosti vsem ljudem, ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine.

Zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje.

 

Varstvo okolja

»Varčujemo, ločujemo, izobražujemo«

Zavedamo se, da je trenutno stanje okolja rezultat in posledica številnih pritiskov na okolje, ki so rezultat in odraz človeškega delovanja. Prizadevamo si, da s svojim ravnanjem pri delu čim bolj prispevamo k varovanju okolja.

Naši prednostni cilji na področju varovanja okolja so:

  • varčno ravnanje z energijo, surovinami in naravnimi viri;
  • ločeno zbiranje in recikliranje odpadkov ter zmanjšanje količine odpadkov za odlaganje;
  • preprečevanje onesnaženja okolja;
  • nadomeščanje nevarnih snovi z manj nevarnimi;
  • izobraževanje sodelavcev o načinih lastnega prispevanja k zmanjševanju onesnaženosti okolja.

 

Zaposlitev

Smo mlado in ambiciozno podjetje, ki hitro raste.

Odprti smo do novih izzivov in priložnosti.

Vedno iščemo ljudi, ki razumejo prihodnost osebne genetike in personaliziranih storitev.

Dobrodošli so vsi z znanjem in z željo po delu na področju genetike, prehrane, spletnega razvoja, informatike, marketinga in poslovnih ved.

Vsa delovna mesta se odpirajo v novih poslovnih prostorih v Črnučah.

Vaše prijave z življenjepisom, navedbo želenega delovnega mesta in motivacijskega pisma pošljite na elektronski naslov jobs@LifeGenetics.eu.

 

Aktualna delovna mesta

* trenutno ne iščemo novih članov ekipe.

V kolikor bi se želeli prijaviti v našo bazo kandidatov, pošljite življenjepis in motivacijsko pismo na elektronski naslov jobs@LifeGenetics.eu s pripisom »prijava v bazo kandidatov« in nazivom želenega delovnega mesta.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletne strani, nam dovoljujete njihovo uporabo.
×