Ekipa strokovnjakov

Sledenje mednarodnim raziskavam

DNK testi in na njih temelječe storitve LifeGenetics so napredne, zanesljive, natančne in prijazne uporabniku. Za vas skrbi ekipa visoko kvalificiranih in mednarodno priznanih strokovnjakov s področja genetike, biokemije, medicine, farmacije in nutricistike, ki za zagotavljanje kakovosti pri razvijanju LifeGenetics storitevupoštevajo le najbolj zanesljive in statistično relevantne raziskave, objavljene v mednarodno priznanih strokovnih publikacijah.

Ekipa priznanih strokovnih sodelavcev

Naprednost DNK testov in storitev LifeGenetics zahteva nenehen razvoj in spremljanje relevantnih raziskav. Za zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti storitev skrbi izkušena ekipa strokovnjakov s področij genetike, medicine, biokemije, farmacije, nutricistike … Naši sodelavci in svetovalci so priznani strokovnjaki iz različnih področij:

Dr. Mateja Bedenčič

Dr. Mateja Bedenčič je biologinja z veliko ljubeznijo do genetike. Leta 2005 je diplomirala iz etologije na Oddelku za Biologijo Biotehniške Fakultete v Ljubljani. Svojo raziskovalno pot je nadaljevala kot mlada raziskovalka na Kliničnem oddelku za žilne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, kjer se je v laboratoriju za hemostazo usmerila v genetiko žilnih bolezni in farmakogenetiko. Svoje strokovno znanje je izpopolnjevala na Univerzi v Ferrari, Italija, kjer se je ukvarjala z raziskovalnim delom v laboratoriju za biokemijo in molekularno biologijo hemostaze. Leta 2010 je na Medicinski fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko nalogo s področja molekularne biologije in biokemije.

Zanimajo jo predvsem nutrigenetika, genetika kompleksnih bolezni z večfaktorskim, poligenskim načinom dedovanja ter genetika športa.

 

Prof. Dr. Marjan Simčič, Biotehniška fakuteta, Univerza v Ljubljani

Rojen leta 1960 v Postojni. Svoj prvi doktorat je opravil na področju živilstva na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, svoj drugi doktorat pa na področju živilske biotehnologije na Univerzi v Vidmu.Specializacije je opravil na inštitucijah, kot so: Center of Postharvest Technology – Bolonja, Dept. of Food Science and Technology – Videm, Department of Food Tech. and Nutritional Sciences – Nizozemska …Je predavatelj na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih na Biotehniški fakulteti. Aktivno sodeluje pri raziskavah in razvoju živilskih izdelkov in je član Slovenskega prehranskega društva in Italijanskega združenja živilskih tehnologov.

 

Prof. Dr. Miodrag Stojković, Centro de Investigación Príncipe Felipe

Rojen leta 1964 v Leskovcu (Srbija). Svoj doktorat je opravil na Univerzi Ludwig-Maximilians v Münchnu. Po doktoratu se je v Nemčiji ukvarjal z živalskimi embrionalnimi celicami. Zaradi želje po raziskovanju človeške izvorne celice, se je preselil v Anglijo. Tam se je pridružil Inštitutu za humano genetiko, Inštitutu za plodnost ter Univerzi v Newcastlu. Kmalu za tem je kot prvi Evropejec kloniral človeške zarodne celice in postal namestnik direktorja univerzitetnega centra za biologijo izvornih celic.

Od leta 2006 je zaposlen kot namestnik direktorja in vodja laboratorija za celično reprogramiranje v Centro de Investigación Príncipe Felipe, v španski Valencii.

 

Dr. Nataša Toplak, Omega d.o.o.

Rojena leta 1974 v Mariboru. Svoj doktorat je opravila na področju interdisciplinarnega študija biotehnologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Zaposlena je v podjetju Omega, d. o. o., kjer je deluje kot strokovna sodelavka in podpira uporabnike modernih molekularnih metod. Aktivno sodeluje pri razvojih projektih iz področja agronomije, mikrobiologije in optimizaciji ter razvoju novejših molekularnih tehnik.

 

 

Dr. Polonca Štefanič

Rojena leta 1979 v Ljubljani. Po izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije. Doktorat je opravljala na Biotehniški fakulteti, in sicer na področju bioloških in biotehnoloških znanosti, smer biotehnologija. Po diplomi je v okviru štipendije CEEPUS študij nadaljevala na Dunaju, kjer je sodelovala na projektu mlečnokislinskih bakterij na univerzi BOKU, na Univerzi za veterino pa je delala na področju molekularne biologije patogenih bakterij. V doktorskem delu, ki je deloma potekalo tudi v tujih izobraževalnih ustanovah (New York, Firence), se je osredotočila na proučevanje polimorfizma genov, ki zapisujejo sistem za zaznavanje komunikacije bakterije Bacillus subtilis.

 

Franko Krbavčič Bandelj, Dr. Med., Splošna bolnišnica Izola – oddelek za anesteziologijo

Rojen leta 1971 v Kopru. Študiral je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Specializacijo je opravil s področja anesteziologije in je aktiven kot anesteziolog. Zaposlen je v Splošni bolnišnici Izola. Aktivno sodeluje pri posredovanju metodologij prve pomoči in v protibolečinskem zdravljenju.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletne strani, nam dovoljujete njihovo uporabo.
×